विश्वस्त मंडळ कार्यकारिणी
अनु. मा.विश्वस्त मंडळ पत्ता पद मोबाईल नंबर
श्री. नारायण मांगीलाल अग्रवाल सीताई नगर, चाळीसगाव ता. चाळीसगाव जि. जळगाव अध्यक्ष ९८६०७९८१२०
श्री.अॅड.अनिलकुमार गंगाधर आहेर मोठीहोळी शनिचौक नांदगाव ता. नांदगाव जि. नाशिक जन.सेक्रेटरी ९६८९०१७१११
श्री. पोपटराव दशरथ पवार मु.पो. परधाडी ता. नांदगाव जि. नाशिक विश्वस्त ८८८८५८२६७४
श्री. खासेराव साहेबराव सुर्वे मु.पो. चांदोरा ता. नांदगाव जि. नाशिक विश्वस्त ९८८१६०७४८२
श्री. महावीर पारसमल पारख महावीर मार्ग नांदगाव ता. नांदगाव जि. नाशिक विश्वस्त ९८५०९८३४५०
श्री. विजय अमोलकचंद चोपडा महावीर मार्ग शनिचौक नांदगाव ता. नांदगाव जि. नाशिक विश्वस्त ९४२३१५६७१६