प्रभू रामचंद्रांनी स्थापन केलेली साडेतीन शनिपीठे

नस्तनपूर- (पूर्ण पीठ व प्रमुखस्थान)
उज्जैन
राक्षसभुवन
काशी (अर्ध शनि पीठ)

भारतातील शनिमहाराजांची साडेसात शक्तीपीठे

नस्तनपूर – (पूर्ण शक्तिपीठ)
पशुपतीश्वर
बद्रीनाथ
सुर्यकुंड (नंदुरबारचे शनिमंडल)
उज्जैन
काशीविश्वनाथ
राक्षसभुवन
व्दारका